top banner

Terug naar ArchiefArtikel 36 vraag


Vlaardingen 31 juli 2008

Vragen ex art 36: veiligheid en belangen slachtoffers

Geacht College,

Afgelopen vrijdag was er een inbraak in de Westwijk. Oplettende burgers belden de politie en gaven door waar de daders zich bevonden en waar de daders hun buit onderweg weggooiden.

Helaas ging het een wel goed: de daders werden gepakt. Maar het andere niet, de buit werd door de politie niet opgehaald. Vele uren later op de avond heeft de burger, die telefonisch verteld had waar de buit zich bevond, deze maar meegenomen voordat een en ander in verkeerde handen terecht zou komen. De afwikkeling van deze zaak roept vragen op. Wij willen hier een adequaat antwoord op en tevens dat de verbeterpunten worden aangegeven.

Vraag: Bent u het met ons eens dat alle informatie in een zo’n zaak gebruikt moet worden?
Vraag: Zo ja, waarom is in dit geval niet alle informatie gegeven?
Antwoord: de informatie is niet doorgegeven door de meldkamer aan de politie in Vlaardingen, dus de agenten in het veld wisten niet waar de arrestanten het een en ander hadden neergegooid. En namen dus geen contact op met de meldende burger.
Vraag: geeft de meldkamer structureel niet alle informatie door?
Vraag: Zo ja, wat gaat u daar aan doen?
Vraag: Bent u het met ons eens dat de slachtoffers van deze inbraak bij het onnodig verloren gaan van het gestolen goed ernstig benadeeld zouden zijn?
Vraag: Zo ja, wat gaat u daar aan doen, om dit in het vervolg te voorkomen?
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet,

Namens Stadsbelangen Vlaardingen,

Albert Brouwer