top banner

Terug naar ArchiefBetere behandeling rekenkamerrapporten


Na de verkiezingen van 3 maart 2010 zijn er diverse raadsleden door de nieuwe raad gekozen om namens de raad zitting te nemen in diverse commissies waaronder de rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen.
Voor Vlaardingen zijn dat Dhr. Wouter Schutte (VVD) en Dhr. Mar van der Meer (SBV).
Na onderling overleg en onderzoek is gebleken dat de onderzoeksrapporten niet die aandacht kregen die deze verdienden. Een veel voorkomende opmerking in de rapporten was en is “de raad vroeg er niet naar” en het college deelde het niet mee. Jammer van het geld en het onderzoek wanneer er weinig tot niets mee gedaan wordt door de raad, terwijl de rekenkamer in opdracht werkt van en voor de raad (wettelijk verplicht).
De rapporten hebben het doel de doelmatigheid, doelgerichtheid, rechtmatigheid en effectiviteit te verbeteren en geven aanbevelingen en conclusies hoe dit kan worden bereikt.
Het is gebleken dat veel aanbevelingen werden omarmt door het college. Iedereen happy en vervolgens werd er weinig tot niets mee gedaan.

Dit alles terwijl o.a. de rekenkamer het instrument is voor de raad om zijn taak namelijk controle op het uitgevoerde beleid uit te voeren. Sterker nog de rapporten werden soms alleen afgedaan in een commissie zonder ooit nog in de raad te komen.

Ons initiatief raadsvoorstel dat is aangenomen in de raadsvergadering van 28 oktober 2010 met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen (tegen PVDA, SP en CDA) behelst 3 veranderingen ten aanzien van de tot nu toe gehanteerde procedure.

Rekenkamer rapporten zullen voortaan zowel in de commissievergadering als in de gemeenteraad worden behandeld.

De gemeenteraad stelt in een raadsvoorstel vast welke aanbevelingen uit het rekenkamerrapport dienen te worden opgevolgd/uitgevoerd en geeft het College formeel de opdracht deze aanbevelingen uit te voeren/op te volgen.

De gemeenteraad kan de Rekenkamercommissie verzoeken na enige tijd objectief onderzoek te doen naar de maatschappelijk effecten van de opgevolgde aanbevelingen.
De initiatiefnemers hopen dat mede door een betere stroomlijning de kwaliteit van de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad behoorlijk zal toenemen en met deze regelmatige objectieve opvolging van de aanbevelingen twijfel en onduidelijkheden hierover tot het verleden gaan behoren.

Mar van der Meer