top banner

Terug naar ArchiefBrief 23 mei 2011


Vlaardingen, 23 mei 2011

Voorzitter,
Griffier,

Mede namens de fracties Lijst Kaufmann, AOV, SBV, VVD en VV2000/LV laat ik u weten dat wij vanavond verhinderd zijn om de extra raadsvergadering bij te wonen. Wij verzoeken u onderstaande verklaring voor te lezen bij aanvang van de Raadsvergadering vanavond.

De fracties Lijst Kaufmann, AOV, TON, SBV, CDA, VVD en VV2000/LV hebben op
21 april jl. gezamenlijk een persbericht verzonden waarin is gesteld de bestuurlijke impasse te willen doorbreken. Dat het huidige coalitieakkoord 2010/2014 met de daarbij behorende bezuinigingen van 17 miljoen door de genoemde fracties onderschreven werd en diende te worden uitgevoerd.
Wij zijn daarover niet van mening veranderd en wij zullen hierover ook niet van mening veranderen, laat dat helder zijn.

Naar onze mening dienen de fracties van het CDA en de CU/SGP een keuze te maken. Na 6 weken praten aan beide tafels zouden zij naar ons inziens toch in staat moeten zijn een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Voor ons is het helder; Wij zien geen enkele meerwaarde in het aanstellen van een informateur. Wij hebben geen behoefte aan een informateur en zullen ook niet met een informateur in gesprek gaan.

I.M. Somers-Gardenier
Fractievoorzitter VV2000/LV

Mede namens,

D. de Jong
Fractievoorzitter AOV

A. Brouwer
Fractievoorzitter SBV

L.H. Kaufmann
Fractievoorzitter Lijst Kaufmann

K.P. Rijke
Fractievoorzitter VVD