top banner

Terug naar Archief"Duurzaam bouwen en Vogels"

Stadsbelangen Vlaardingen dient motie in bij de de komende begrotingsbehandeling


Voor vele stadsvogels is door het gebruik van andere bouwsystemen en materialen de nestplaats verloren gegaan en naar het zich laat aanzien voorgoed. De aantallen van vele kleinere soorten nemen af, dit zeker niet alleen door natuurlijke vijanden door middel van predatie.
Het lijkt ons een goed idee de natuur een handje te helpen in deze barre tijden voor zwaluwsoorten en onze nationale soort de huismus.
Er zijn meerdere soorten te noemen van stadsvogels, maar laten wij ons voorlopig beperken tot de gierzwaluw in het centrum van Vlaardingen een vroeger veelvuldig geziene zomergast in oude binnensteden, die in Nederland tot broeden komt.
De gierzwaluw eet uitsluitend vliegende insecten, hij eet, paart en slaapt in de lucht.
De Engelse benaming voor de vogel is "devils bird". Hij verdween hoog in de lucht niet meer zichtbaar voor het oog om te slapen, vroeger een raadsel. Deze vogel komt uitsluitend uit de lucht om te broeden en heeft een hoogte nodig van min. 3 mtr. om op te stijgen zgn. vrije val om te kunnen vliegen.
In Enschede, Utrecht en andere steden heeft men voorzieningen getroffen, met succes.
Architecten en bouwers die de desbetreffende maatregel uit het Nationaal pakket duurzaam bouwen willen opvolgen, stuiten op lastige niet bouwkundige problematiek zoals, wat zijn precies de huisvestings behoeften en leefgewoonten? De ervaring heeft geleerd dat de afstemming moet worden gezocht met het stedelijk groenbeheer.

Stichting bouwresearch heeft publicaties over deze materie voor het gehele gezelschap van stedebouwkundigen tot plantsoenendiensten en van architecten tot vogelwerkgroepen.