top banner

Terug naar ArchiefLandingsplaatsen Trauma Helikopters


Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen , 23 februari 2006

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van orde,

zwaar ongeluk in het centrum en inzet van trauma helikopter.

Twee dagen geleden gebeurde er een ongeluk in het centrum van Vlaardingen waarbij een trauma helikopter werd ingezet.

Het centrum is dicht bebouwd en heeft daardoor weinig plekken waar een helikopter kan landen. Al eerder heeft bij een ongeluk een trauma helikopter moeten zoeken naar een plekje.

Gezien het feit dat in de toekomst een trauma helikopter vaker zal worden ingezet, de volgende vragen.

1. Zijn er een bekend aantal plaatsen in het centrum en de wijken waar een helikopter kan landen?

2. Wanneer er te weinig plaatsen zijn, gaat u die dan aanleggen c.q . zorgen dat de mogelijkheid veilig te landen er wel komt?

3. Wordt er bij de straatinrichting rekening gehouden dat de straat of het plein een mogelijke landingsplaats is.Bijvoorbeeld bij het plaatsen van bomen en verkeersborden.

4.Gaat u bij een ontkennend antwoord daar wel rekening mee houden?

Namens de fractie van

Stadsbelangen Vlaardingen

A.Brouwer