top banner

Terug naar ArchiefHet Vlaardings Museum


Op 21 februari werd in Zorgcentrum Drieënhuysen een verkiezingsbijeenkomst gehouden.

De wethouder van Kunst Cultuur etc., tevens lijsttrekker van Groen Links, stelde n.a.v een vraag uit het publiek over een eventueel verdwijnen van het onderdeel zeevisserij uit het Museum, dat het Museum een jaarlijkse bijdrage van zo'n 400.000 euro krijgt en dat de geschiedenis van de zeevisserij niet belangrijk is voor Vlaardingen. Het Museum moet maar ergens anders aan financiering zien te komen voor dit gedeelte van het programma.

De belangstelling van de wethouder/lijsttrekker gaat uit naar een museum van de historie en archeologie van Vlaardingen.

Zo'n museum moet er komen.

Stadsbelangen vindt van niet!

Het doel is een Museum dat bezoekers trekt.

In de afgelopen 45 jaar is het Visserijmuseum uitgegroeid tot een belangrijk landelijk en internationaal bekend documentatiecentrum voor de geschiedenis van de zeevisserij in Nederland.

Gedurende die jaren is er in geïnvesteerd ( weliswaar te weinig, veel te weinig) door de Gemeente Vlaardingen. Deze investering nu ineens te laten vallen is, behalve het verlies van de wetenschappelijke waarde, een enorme kapitaalsvernietiging.

Wat is het doel van een museum.? Bewaren van het culturele erfgoed en dit te tonen aan de bezoekers. Uiteraard behoort een goede documentatie daarbij want anders is het voorgaande niet mogelijk. Bovendien kan het belang dat de zeevisserij voor de Vlaardingse bevolking had niet worden verdonkeremaand. Het zou betekenen dat de 'roots' van de Vlaardingers worden genegeerd..

Evenmin wordt dan het grote belang van de handel in haring en vis van de Vlaardingers in Nederland en Europa nog zichtbaar. Een aantal eeuwen nam Vlaardingen op dat gebied zelfs een toppositie in.

Waarom zou een Vlaardinger dan niet trots mogen zijn op zijn / haar visserijverleden en gebruik kunnen maken van de documentatie van de geschiedenis van de zeevisserij?

Door het afvoeren van het documentatiecentrum voor de zeevisserij wordt de sterkste pijler onder het Museum weggehaald. De bezoekers aan de afgeslankte historische- en archeologische afdeling zullen aanmerkelijk minder in aantal zijn dan de bezoekers van het huidige visserijmuseum.Het Museum is de belangrijkste toeristische trekker van de stad en een lokale opzet zal minder mensen trekken.Het zal dus ook een negatief effect hebben op het aantal bezoekers van buiten Vlaardingen .Dus minder bestedingen en slecht voor de economie van de stad.

Het doel moet dan ook zijn: een goed publiektrekkend museum.

Dit dient te worden bereikt door de combinatie: zeevisserij, historie en archeologie.

Ook wat betreft de financiering buiten de gemeente Vlaardingen om is de opmerking een misser.

Het Museum dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor externe subsidies en sponsering. Op dit moment voldoet het Vlaardingse Museum nog niet aan die eisen..Het is maar de vraag of een afgeslankt Museum die eisen kan halen.!

Dus komen er geen externe fondsen, dus krijgen we geen behoorlijk museum en, op termijn, zal er geen museum meer zijn. Dat willen we toch niet?

Het wordt dus tijd dat de Gemeente Vlaardingen meer geld gaat uitgeven aan het Museum. Zo'n 750.000 euro per jaar, zodat er een goed Museum kan ontstaan (dat is dan nog altijd zo'n half miljoen minder dan de gemeente Schiedam voor haar Museum over heeft).

Wij pleiten dus voor een Vlaardings Museum dat aan alle normen en eisen voldoet, externe subsidies kan krijgen en talloze bezoekers gaat trekken.

Ook de beroemde dagjes toeristen!

Albert Brouwer

Stadsbelangen Vlaardingen