top banner

Terug naar ArchiefOpen brief aan CU/SGP en CDA


Vlaardingen, 5 mei 2011


Beste vrienden,

Het persbericht d.d. 29 april 2011 van de CU/SGP betreffende de collegeonderhandelingen heeft ons zeer verbaasd.
Het persbericht d.d. 3 mei 2011, mede ondertekent door de waarnemend fractievoorzitter van het CDA, betreffende oproep voor een informateur verbaasd ons niet minder.

T.a.v. de CU/SGP het volgende:

Wij hebben met uw fractie- en bestuursvertegenwoordiging concrete afspraken gemaakt over de vorming van een werkbaar College. Die gesprekken zijn zelfs gegaan over uw wethouderskandidaat en de portefeuillevoorkeuren. Het wachten was nog slechts op uw formele instemming. U had daar nog enige tijd voor nodig.

De door U nu ingeslagen weg staat haaks op de gemaakte afspraken: "Een man een man, een woord een woord."

Het o.a. samen met U te vormen College zou gebaseerd zijn op het bestaande coalitieakkoord, waarbij erkenning zou bestaan voor enkele beleidsnuances bij de deelnemende partijen. Hierbij is het wederzijdse vertrouwen uitgesproken dat wij er met elkaar wel uit zouden komen.

Wij vertrouwen er op uw formele bevestiging zeer binnenkort te mogen ontvangen.
En wij rekenen op uw constructieve inzet om te komen tot een stabiel gemeentebestuur voor Vlaardingen.

T.a.v. het CDA het volgende:

Het CDA heeft uit volle overtuiging de intentieverklaring d.d. 21 april 2011 ondertekend.
De oproep van de waarnemend fractievoorzitter om een informateur in de arm te nemen staat dan ook haaks op de reeds gemaakte afspraken.

Wij kunnen niet anders dan veronderstellen dat de interne strubbelingen binnen het CDA er de oorzaak van zijn dat de statuur van de fractievoorzitter en de wethouder blijkbaar van nul en generlei waarde zijn.

Wij rekenen op uw constructieve inzet om te komen tot een stabiel gemeentebestuur voor Vlaardingen.

Algemeen:

Wij moeten helaas constateren dat de twijfelachtige houding van de CU/SGP en de interne strubbelingen binnen het CDA er de oorzaak van zijn dat Vlaardingen moet wachten op de vorming van een daadkrachtig en stabiel gemeentebestuur voor Vlaardingen.

Wij roepen de CU/SGP en het CDA op hun verantwoordelijkheid nu langzamerhand echt serieus op te pakken en de inwoners van Vlaardingen niet langer in onzekerheid te laten.


Met vriendelijke groet,

I.M. Somers-Gardenier
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

A. Brouwer
Stadsbelangen Vlaardingen

K.P. Rijke
VVD

D. de Jong
AOV

L.H. Kaufmann
Lijst Kaufmann

R. Don
Trots op Nederland