top banner

Terug naar ArchiefOrienterende bijeenkomst met als onderwerp veiligheid binnenstad
op 15 januari 2009


Deze avond is een vervolg op een soortgelijke avond gehouden op 22 november 2007 waarin hetzelfde onderwerp uitvoerig is besproken met dezelfde partijen en
externen dhr. Bieleman directeur van Intraval en Politie. Op deze avond is een voorstel toegezegd door de portefeuillehouder inzake cameratoezicht, uitgaande van een veiligheidsanalyse, een weging van alternatieven en kostenplaatje. Deze afspraak is niet nagekomen bleek op 15 januari 2009.
Wij hebben met elkaar hetzelfde besproken als in 2007 met als aanvulling dat inmiddels het zgn. SUS team is opgezet en een lik op stuk beleid met weekend arrangementen Dat alles in samenwerking met justitie en politie, een verbetering van niet alleen veiligheid maar ook veiligheidsbeleving. Dat dit echter niet voldoende is moge duidelijk zijn.Er is toename van geweldsdelicten en zakkenrollerij, met als gevolg dat burgers niet meer op de uitgaansavonden naar buiten durven. Ook durven mensen niet altijd aangifte te doen wegens intimidatie.

Natuurlijk snappen wij dat iemand die onder invloed is van drank en drugs zich niet
laat weerhouden door een camera, zelfs niet door politieagenten. Wat echter niet
meer ter sprake komt, waar blijft het beloofde meer blauw op straat ? (preventieve werking)
Het SUS team is absoluut een verbetering. De pakkans wordt zondermeer vergroot door camera toezicht met directe opvolging zoals ook gebeurd in Rotterdam.

Het is eigenlijk een pakket van maatregelen die elkaar ondersteunen voor het
krijgen van een veilige stad waar we het met zijn allen altijd over hebben.Waarbij
de pakkans vergroot moet worden van de daders van geweld en vernielingen zodat
slachtoffers en overheid ook de schade kunnen verhalen op de daders.

In winkels, garages, stations, 2e kamer, gemeentehuizen, ziekenhuizen, politiebureau’s en wat al niet, hangen camera’s en als de plannen van het kabinet doorgaan wordt iedere automobilist geregistreerd met een camera. In publieke ruimte hebben veel politieke partijen bezwaren tegen camera’s, men zegt niet tegen te zijn maar vindt het niet nodig dat deze er komen. Een bewezen goed hulpmiddel voor opsporing mits juist gebruikt met de goede directe opvolging en natuurlijk gebruikt op hotspots (desnoods mobiel).

Immers de daders die de gewelddadige dood hebben veroorzaakt op Daniël van Cotthem zijn gepakt en veroordeeld op grond van de cameraopname op station Vlaardingen-Oost (NS camera).
Na eindeloos gesteggel en veel vernielingen aan publieke eigendommen, en gevaarlijke situaties bij de spoorwegovergang KW haven heeft men dankzij de door de NS geplaatste camera’s daders kunnen achterhalen voor het verhalen van de kosten. Ook hier ging een preventieve werking vanuit.

Een gemiste kans voor iedereen dat het cameratoezicht voorlopig van de baan is.

Mar van der Meer
Januari 2009