top banner

Terug naar ArchiefReactie Stadsbelangen op programmabegroting 2009-2012


Voorzitter

Voor ons ligt de programmabegroting 2009-2012. Een programma met een hoog Efteling gehalte. Bij het doorlezen dwaal je door de sprookjes en je bent in een andere wereld. Allerlei leuke plannen, leuke ideetjes scheppen een wereld die volmaakt is. Maar wat is de realiteit? Er komt een moment dat je wakker wordt. Dat je in de echte wereld staat. Een wereld waarin de burgers van Vlaardingen moeten zorgen dat zij het hoofd boven water houden. Dat zij voor het geld dat ze uitgeven ook wat terug moeten hebben. In zo’n wereld hebben zij niets aan leuke ideetjes en leuke plannetjes waarvan de uitkomst niet te duiden is. Zij hebben behoefte aan het oplossen van de problemen waar zij mee kampen. De slogan wij zijn leuk bezig hebben zij al jaren gehoord. Wat zij willen zijn lagere lokale lasten. Ook dit jaar weer niet gerealiseerd! In tijden dat de bouwmarkt al problematisch is vanwege de kredietcrisis gaat Vlaardingen de bouwleges met 50% verhogen. Ook willen zij meer veiligheid en reactie op hun meldingen. Dat krijgen zij niet! Ook willen zij meer zeggenschap bij de burgerparticipatie. Dat krijgen zij natuurlijk ook niet. Gevolg: de burgers zijn uit de platforms gestapt of er is onenigheid in die platforms. De kloof tussen burger en politiek wordt groter. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
College wordt wakker. Blijf niet in uw droomwereld. U weet toch, dromen zijn bedrog. Kom met echte plannen en voert ze uit. Niet op de lange termijn maar direct. Dan wordt de geloofwaardigheid in de politiek misschien weer hersteld!

Voorzitter

Stadsbelangen zal nog op enige punten van deze begroting ingaan.
Bij jeugd en onderwijs, Jeugdoverlast, is uw doelstelling dat het aantal meldingen bij de politie met 10% daalt. Telt u dan ook de alle meldingen mee die burgers doen? Bij navraag wordt gesteld dat er geen problemen bekend zijn.

Voorzitter

Wonen, economie en haven

De doelstelling in 2010 1400 woningen gereed. , wordt niet gehaald. In 2009 worden 680 woningen opgeleverd. Wij zijn hier al jaren mee bezig. Ook is het al jaren bekend dat in 2010 de woningen er moeten zijn. Nu is maar een voorziening getroffen voor de subsidies. Dat gaat de Vlaardinger weer geld kosten! Het verbaast ons steeds weer dat ook nu weer het bouwprogramma niet wordt gehaald. Het lijkt ons dat mensen met kennis van zaken binnen de projecten moeten komen. Gaat u daar wat aan doen?
Nog verbazingwekkender is de actie vitalisering binnenstad/revitalisering binnenstad.
Na vele rapporten, nota’s vergaderingen etc. in de afgelopen 25 jaar komen wij nu tot de ontdekking: citaat bladzijde 47 “Recent is gesproken met het landelijke binnenstadsplatform en is gebleken dat voor een vitale binnenstad inzet op meerdere fronten noodzakelijk is”. Einde citaat.
De afgelopen 10 jaar heeft Stadsbelangen meermalen gezegd dat inzet op meerdere punten gelijktijdig nodig was. Wij zijn blij dat uw College nu ook het licht heeft gezien. Maar tot onze verbazing lezen wij op bladzijde 44 dat er opnieuw een plan van aanpak voor de Hoogstraat wordt gemaakt, na de vele nota’s die de afgelopen 25 jaar zijn verschenen. Nog meer verbazing wanneer we naar de inhoud gaan kijken.
Inventarisatie leegstand, die is er toch al? Aanscherping van het aanschrijvingsbeleid, dat kan toch al jaren. Stimuleren wonen boven winkels, 90 % van de woningen wordt allang bewoond.
Kortom, we gaan het wiel voor de zoveelste keer uitvinden. Beter zou het zijn nu eens werk te gaan maken van de uitvoering van allerlei plannen, dan kan de Hoogstraat verbeteren.
Opnieuw het wiel uitvinden is weggegooid geld dat de Vlaardingse burger moet opbrengen.

Voorzitter

In onze reactie op de voorjaarsnota 2007 schreven wij dat het buitenzwembad, indien een en ander realiseerbaar is, een onderdeel van de Kulk zal moeten worden. Een buitenzwembad dat een concurrent wordt voor de Kulk zal de positie van dit bad in gevaar brengen. En kapitaalvernietiging moeten wij niet bevorderen.

Voorzitter
Gescheiden inzameling van afval is voor ons geen probleem. Maar hoe moeten wij ons de mini containers voor benedenwoningen voorstellen? Moeten de burgers die container in de gang zetten? Dat lijkt ons niet zo goede oplossing. Niet alle beneden woningen hebben een tuin of achterom en op straat laten staan spreekt ons ook niet aan. Papier Hier! moet wel een oplossing zijn voor de mensen. Ook moeten wij oppassen dat wij niet gaan concurreren met de vele ophaal units van verenigingen etc.

Vernieling/Graffiti

Er wordt een ambtenaar aangesteld om de schade te verhalen op de daders van vernielingen.
Kunt u ook aangeven of deze ambtenaar ook particulieren gaat helpen bij het claimen van schade veroorzaakt aan hun eigendommen?

Kunst en cultuur

Stadsbelangen heeft meerdere keren aangegeven dat een goede archivering geld kan opleveren en dat dit bij vele afdelingen kennelijk niet op orde was. Wij zijn dan ook blij
dat er nu werk van wordt gemaakt om de zaak te verbeteren.
Want het is toch vrij irritant dat regelmatig een overschrijding van budgetten wordt verklaard met: dat wisten wij niet, terwijl de gegevens wel voor handen zijn. Men had het dus wel kunnen weten.

Voorzitter

Tot slot

Moties dienen wij niet in.
Dat heeft toch geen zin.
Daadwerkelijk wordt er toch niets meegedaan, ook al worden zij raadsbreed aangenomen
Dat hebben onze moties over de huisartsenpost en de gierzwaluw wel bewezen.