top banner

Terug naar ArchiefVlaardingen Eigenwaarde


Aan het begin van het jaar zei iemand tegen mij dat hij trots was op Vlaardingen. Die opmerking was helemaal nieuw voor mij. Hij moest vast een import-Vlaardinger zijn die nog niet zo lang in Vlaardingen woonde, anders maak je zo'n opmerking niet, dacht ik.
"Trots op Vlaardingen", vroeg ik hem verbaasd, "hoe zo?"
Alsof ik niet mijn hele leven in Vlaardingen had gewoond, liet ik mij uitleggen waarom hij trots was op Vlaardingen. Hij begon enthousiast te vertellen over de archeologische vondsten op Hoogstad: de duiker, een knap staaltje van toenmalige techniek; het visserijverleden waarin Vlaardingen een grote naam had opgebouwd met haring en vis. Hij was een geboren Vlaardinger, hoorde ik hem ook nog zeggen. Waarschijnlijk had hij nog veel meer kunnen vertellen over zijn liefde voor de stad, maar hij had die dag nog veel voor de boeg, dus werd het gesprek afgebroken.

Vlaardingen heeft veel om trots op te zijn, daarin heeft hij volkomen gelijk. De stad heeft een rijk verleden. De archeologische vondsten in de Westwijk gaan terug tot in het derde millennium voor Chr. Het opgegraven materiaal was destijds nog van een onbekend type, zodat in de wetenschappelijke wereld de naam Vlaardingen-cultuur ontstond. In de loop der jaren zijn vrijwel uit alle perioden bodemvondsten gedaan. Dat wijst op een min of meer permanente bewoning.
Historisch gezien is er ook genoeg te melden en niet alleen de Slag bij Vlaardingen in 1018. In de visserij vonden vele Vlaardingers eeuwenlang een bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de industrie.

Met elkaar hebben al die Vlaardingers de stad gemaakt zoals hij nu is. Veel is gepaard gegaan met bloed-zweet-en-tranen en strijd tegen het water dat steeds weer afbrak wat was opgebouwd.

Het wordt tijd dat wij dat rijke verleden een plaats gaan geven in ons leven, op een behoorlijk manier. Niet alleen met de dvd 'Verrassend Vlaardingen', een aardig initiatief met weinig diepgang. Dat het huidige Visserijmuseum, dat ooit van nationaal belang was, eindelijk eens wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Eveneens wordt het tijd voor een behoorlijk museum waarin de prehistorie en historie tot hun recht kunnen komen, waarin het gezwoeg van al die mensen die ons voorgingen erkenning vindt en wij trots kunnen zijn op hetgeen er in al die eeuwen tot stand is gebracht.

Een goed idee om daaraan te gaan werken?

Ingena Vellekoop
januari 2009