top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


EEN BRUISEND STADSHART

Het Vlaardings stadshart met zijn winkelgebied en de haven zien wij als belangrijke basis voor een aantrekkelijke stad. Het versterken van de winkelfunctie van het Liesveld e.o. heeft onze hoogste prioriteit. De gemeente zal voorwaarden creëren voor een aantrekkelijke en succesvolle binnenstad. Door integraal te werken aan o.a. een goede bereikbaarheid, duidelijk parkeerbeleid: gratis of met concurrerende parkeertarieven en een aantrekkelijke groene buitenruimte. Maar vooral door een vernieuwend en uitnodigend beleid voor ondernemers en evenementorganisatoren. Met draagvlak van alle partijen biedt dat kansen voor een toekomst, waarin ondernemers gedijen en bezoekers zelfs van de buiten de stadsgrenzen naar Vlaardingen komen.

Behalve de aanpak van de buitenruimte zoals vastgelegd in het onlangs vastgesteld Kaderplan zal er studie gedaan worden naar meer ingrijpende bouwkundige ingrepen (sloop-nieuwbouw). Leidend daarbij is de eigen gemeentelijke keuze over wat voor soort binnenstad we willen hebben en/of welke markt we kiezen. Ons uitgangspunt is om met minimale middelen een maximaal resultaat te halen. Dit vergt wel een andere manier van denken. Niet meer gebaseerd op de 20e-eeuwse economische benadering maar juist uitgaat van de thema's van nu: identiteit, streekgebonden, menselijke maat, creativiteit, internet, vermaak, etc.

Het verlevendigen van de Westhavenplaats als horecacentrum is daarnaast een belangrijk doel voor ons. Maar ook de ring daaromheen (stationsgebied, de havenkades, het Hof/Oranjepark en de Maasboulevard) moet aantrekkelijker worden. De Hoogstraat samen met de Korte Hoogstraat zien wij als een belangrijke winkel-/woonstraat met vooral een aanbod op het gebied van lifestyle. De Hoogstraat biedt bij uitstek ruimte aan creatieve en/of startende ondernemers. Een middelgrote stad onderscheid zich met name door bijzondere unieke winkels en horeca. Het historische karakter van de straat is hierin een belangrijke kwaliteit.

Onze belangrijkste actiepunten

 • wij voeren een actief evenementenbeleid door:
  • het beschikbaar stellen van budget voor (wekelijkse) evenementen op het Veerplein, rondom de Markt en/of op de Westhavenplaats
  • specifiek budget beschikbaar te stellen om de koopzondagen door middel van extra activiteiten te promoten
  • en evenementencoördinator aan te stellen die organisatoren stimuleert en ondersteunt
  •  winkeliers- en bewonersverenigingen, maatschappelijke organisaties en evenementenorganisatoren ook van buiten de stad actief te benaderen om in het stadshart activiteiten te organiseren
 • zowel op de Westhavenplaats als in Het Hof/Oranjepark creëren wij (podium)voorzieningen waardoor het makkelijker wordt om (kleinschalige) muzikale en andersoortige evenementen te houden
 • de functie van de Hoogstraat/Korte Hoogstraat stimuleren wij door o.a. het vergroenen van de straat en panden plus het faciliteren van evenementen zoals een streekmarkt. Wij zetten daarbij ook in op een goede (regionale) marketing
 • de functie van de Waalstraat/Fransenstraat/Kuiperstraat/Peperstraat als verbindingsroute tussen Veerplein/Liesveld en de Markt/Westhavenplaats wordt versterkt door er bijvoorbeeld een beeldenroute van te maken
 • aan de Waterweg wordt de boulevardfunctie versterkt en komt ook een podium(voorziening)
 • de havens en de Waterweg bepalen voor een groot deel het Vlaardings stadsbeeld. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven versterken we dit door panden op te knappen, leegstaande panden weer in gebruik te nemen en meer bedrijvigheid te creëren
 • wij zijn voorstander van gratis parkeren in de binnenstad. En van goed geregeld belanghebbende-parkeren voor bedrijven en bewoners in de binnenstad en de wijken daar om heen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor bewoners
 • door gerichte advertentie- en vlogcampagnes promoten wij Vlaardingen. Thema’s zijn “Vlaardingen; woonstad” en “De Broekpolder als sportief recreatiegebied”. En later “Vlaardingen een bruisende evenementenstad” en “De havens en het Waterweggebied”