top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


INLEIDING

Als politieke partij is het moeilijk om prioriteiten te stellen. Alles wat we doen staat namelijk in het teken van de Vlaardingers. Dus om dan te zeggen dat het één belangrijker is dan het ander, is voor ons een precaire zaak. Maar als we dan toch twee voor ons belangrijke thema’s er uit lichten zijn dat wel “Vlaardingers beslissen mee” en “Een bruisend stadshart”.

De keuze voor het eerste thema over onze inzet om de kloof tussen de gemeente(politiek) en de Vlaardingers te verkleinen borduurt voort op de belangrijkste reden waarom StadsBelangen Vlaardingen ruim twintig jaar geleden werd opgericht. Namelijk om de betrokkenheid van Vlaardingers bij het besturen van de stad te vergroten. Je zou mogen zeggen dat dit het kroonjuweel van StadsBelangen Vlaardingen is.

Het tweede thema kiezen we dan vooral omdat de huidige toestand van de binnenstad, het politiek falen is van de achtereenvolgende colleges. Natuurlijk weten wij ook wel dat de terugloop van detailhandel in het centrum niet persé op het conto van het gemeentebestuur geschreven kan worden. De economische crisis maar vooral het veranderend koopgedrag (internet- en funshopping) zijn daaraan debet. Wij durven echter wel te zeggen dat er in de afgelopen tien jaar ook helemaal niets is gedaan om deze ontwikkeling om te keren. In dit programma leest u hoe wij dat aanpakken, maar ook dat het niet eenvoudig zal zijn. En we eigenlijk terug naar de tekentafel moeten.

Wij verwachten ook de komende vier jaar onze actiepunten in de gemeenteraad aan de orde te brengen. En misschien zelfs als deelnemer aan het college een wezenlijke bijdrage te leveren aan het besturen van de stad.