top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


LEVEN IN VLAARDINGEN

Wij vinden een gevarieerd cultuuraanbod een belangrijk aspect van leven in Vlaardingen. Met het Vlaardings culturele erfgoed moet zorgvuldig worden omgegaan. Kunsteducatie en een goede bibliotheek zijn van groot pedagogisch belang. Cultuur en kunstbeoefening vinden wij belangrijk omdat het bijdraagt aan het opgroeien van kinderen en jongeren. Maar ook omdat het er voor zorgt dat kwetsbare groepen mee (blijven) doen in Vlaardingen.

Sport en recreatie zijn belangrijk voor jong en oud. Iedereen moet dan ook de mogelijkheid hebben tegen een aanvaardbaar bedrag te kunnen sporten.

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren” dezer uitspraak van Mahatma Ghandi gaat ons ter harte. Wij willen voor dieren dus dezelfde samenleving als we die voor onszelf hebben gecreëerd. Dierenleed vinden wij onacceptabel.

  • lezen is en blijft belangrijk. Zeker voor kinderen. In alle scholen komen lees- en leenhoeken in samenwerking met de bibliotheek. De bibliotheek krijgt daarnaast van ons de opdracht om het lezen te stimuleren bijvoorbeeld door schrijversavonden en het faciliteren van leesclubs

  • er moet extra aandacht komen voor cultuureducatie in het onderwijs. Vooral aandacht voor het Vlaardings erfgoed. Op basisscholen wordt les gegeven in de geschiedenis van Vlaardingen

  • wij vinden dat het maatschappelijk rendement van de vier grote cultuurpijlers (Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, Kade 40 en Vlaardings Museum) verbeterd moet worden. In wezen is het bereik behoorlijk elitair. Het grote publiek wordt nauwelijks bediend. Maatschappelijk rendement en subsidiegeld moeten meer met elkaar in evenwicht komen

  • vooral kinderen en jongeren moeten sporten. Het draagt bij aan een gezond leven en zorgt voor een juist normen en waardenbesef. Daarom maken wij het mogelijk dat kinderen gratis sporten. Daarnaast vragen wij van sportverenigingen/-scholen een gepast en betaalbaar sportaanbod voor jongeren

  • in groepsverband bewegen zorgt er voor dat kwetsbare groepen (o.a. ouderen) mee kunnen (blijven) doen in Vlaardingen. Wij trekken geld uit deze activeringsrol van sportverenigingen te versterken

  • de sociale maatschappelijke rol van cultuurorganisaties en sportverenigingen moet worden versterkt. Wij trekken daarvoor budget uit. Randvoorwaarde is wel dat organisaties alleen financiële steun krijgen als ze samenwerken. Met elkaar, met scholen, met wijkverenigingen en andere maatschappelijke organisaties

  • wij vinden het gebruik van de culturele en sportaccommodaties te beperkt. Daarom willen wij dat die accommodaties ook voor andere activiteiten en organisaties opengesteld worden. Scholen kunnen dan bijvoorbeeld meer gebruik maken van de beschikbare accommodaties. Andersom verwachten we dat scholen buiten de reguliere lestijden dan weer ruimte bieden aan activiteiten voor en van buurtbewoners

  • dierenmishandeling sporen wij actief op door o.a. inzet van de lichtblauwe brigade. Illegale fokkers of niet formele kwekers worden bezocht en zo nodig aangepakt. Deze opsporing gebeurt ook door internetsites zoals Marktplaats af te speuren. Bij dierenmishandeling onderzoeken wij het verbod op houden van dieren

  • De dierenbescherming en andere dierenrechtenorganisaties ondersteunen wij actief (en financieel). Wij starten projecten waarbij Vlaardingers over de consequenties van het in huis nemen van dieren en/of diereneigenaren worden geïnformeerd. Het invoeren van een certificaatplicht voor diereneigenaren gaan wij onderzoeken